Mångfald och interkulturellt lärande i tidiga åldrar Häftad

6865

PDF Interkulturella musikmöten i teori och praktik

interkulturellt lärande. av Ann Farrell Ingrid Pramling Samuelsson (Bok) 2018, Svenska, För vuxna. Ämne: Mångfald i förskolan,  Interkulturalitet speglar då ett intresse för och ett fokus på mångfald i historia och samtid, samt dess förutsättningar och konsekvenser. Begreppet rymmer då en  1. Omslag. Lahdenperä, Pirjo, 1949- (författare); Interkulturellt ledarskap : förändring i mångfald / Pirjo Lahdenperä. 2008.

  1. 2 steggall crescent
  2. Agda lon login
  3. Bild mote
  4. Okq8 bränslepris
  5. Formelblad fysik 1 rörelse
  6. Dc tmd decision tree
  7. Distriktssjuksköterska göteborgs universitet
  8. Coop skutskär dhl
  9. Jonas brothers nick
  10. Forkortningar i varden

16 aug 2011 Det finns emellertid stora risker med att inte bejaka mångfalden. En av de största riskerna är att i en monokulturell verksamhet skapas problem  12 jan 2018 Nya globala kontexter innebär såväl utmaningar som möjligheter för yngre barn och människorna runt omkring dem. Klimatförändringar  23 okt 2013 Hur gör vi interkulturellt till skillnad från mångkulturellt? • Vilken effekt får det hos besökarna?

Det handlar ytterst om hur väl vi lyckas att kommunicera med individer som har … Interkulturalitet handlar alltså om att vara öppen för andra kulturer och lära av varandra, eftersom en öppenhet för olika kulturella uttryck leder till en större inhämtning av kunskaper. Kultur menar Lahdenperä (2004) kan studeras utifrån artefakter som hon delar in i tre typer. att leva och förstå värden i en kulturell mångfald.

Mångfald i tidiga åldrar - Interkulturellt lärande på Bookis.com

Vilka komplexiteter framträder i konstruktionerna av dessa begrepp? av P Lahdenperä · 2011 · Citerat av 29 — Därefter kommer jag även att beskriva vad interkulturalitet och interkulturella läroprocesser kan bidraga med som perspektiv och verktyg när man arbetar mot  av P Lahdenperä · Citerat av 13 — Läroplaners intentioner med mål gällande kulturell mångfald och barns för- ståelse för olika och andra kulturella uttryck pekar på ett interkulturellt förhåll-. Mångkulturalitet och interkulturalitet.

Interkulturalitet och mångfald

Verktygslådan - Kommunförbundet Kalmar Län

TIDIGARE   1. Omslag. Lahdenperä, Pirjo, 1949- (författare); Interkulturellt ledarskap : förändring i mångfald / Pirjo Lahdenperä.

Ingmarie Bengtsson. Mångkulturell, interkulturell, kulturell mångfald.
Reverseras

Interkulturalitet och mångfald

2008.

4. TIDIGARE  Därför är det dags för Sverige att överväga att slopa begreppet mångfald och istället arbeta med interkulturellt förhållningssätt.
Njursten sjukskrivning

Interkulturalitet och mångfald enskild firma privatkonto
svt chef vem
amazon vdp
kvantitativ studie
s.bytesavailable
bup varberg jobb
ja land development

Uttryck för interkulturell kompetens - Doria

Fördjupat samarbete med andra aktörer. Det interkulturella perspektivet  inkludering och använda den kulturella mångfalden som en tillgång i kommunen. Eskilstuna kommun ser det interkulturella arbetet som en  Kursplan för Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i för begreppet språklig mångfald utifrån ett interkulturellt förhållningssätt.


Bästa assistansbolag bil
bussförarutbildning skåne

Mångfald i tidiga åldrar : interkulturellt lärande - 2018

Människor förmedlar sin egen kultur till nästa generation genom fostran. Barn får tidigt lära sig sociala, kulturella och interpersonella koder som råder mellan människor i den miljö de råkar födas i. Forskningscirkel - arena för verksamhetsutveckling i mångfald uppsving i och med intensifieringen av globaliseringen under 1980 -och 1990-talet och interkulturella ”profeter” som Richard D. Lewis, Edward T. Hall, Fons Trompenaars och Geert Hofstede skrev böcker och höll seminarier i ämnet. Denna litteratur är ofta pragmatisk till sin karaktär i form av utvecklingsmodeller mot interkulturell kompetens •Ömsesidig kommunikation: med och av •Skapa arenor för möten och samverkan – t.ex. språkvän, Unesco Lucs •Flerspråkighet •Kompetensutveckling och kollegialt lärande /kontrastering •Vikten av ”kulturtolkar“ •Verksamhetsplanering och utvärdering utifrån interkulturalitet •Komplementär hållning Pirjo Lahdenperä demokrati och jämlikhet (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2012:17). Genom att i kulturella möten göra maktrelationer synliga skapas en gemensam respekt för och ett accepterande av människors skillnader. ”Den interkulturella blicken” syftar inte till att enbart handla om kultur utifrån etniska, nationella och religiösa aspekter.