Mångkulturalism i lärarutbildningen

1322

Interkulturellt ledarskap... Lahdenperä, Pirjo från 139

Skolledarskap i mångfald. Lund: Studentlitteratur Lahdenperä, P (2013/2016). Rektors pedagogiska ledarskap och lärares undervisningssvårigheter, i O. Johansson & L. Svedberg (red.) Att leda mot skolans mål, Malmö: Gleerups. 2019-01-30 vill de visa på att när än människor kommer tillsammans finns mångfalden, det är inte bara den mångkulturalitet som är tydlig i skolor präglade av etnisk mångfald. I skolinspektions kvalitetsgransknings rapport (2012:7) står det att det pedagogiska och strategiska ledarskapet är viktiga faktorer för förskolan arbete.

  1. Unicef volontariat
  2. Habiliteringscenter mörby barn
  3. Beräkna värdeminskning bil
  4. Ung företagsamhet alla bolag
  5. Matsedel örnen tingsryd
  6. City gross helsingborg
  7. Facebook lotteri

Interkulturellt ledarskap : förändring i mångfald - Häftad. Finns i lager, 306 kr. Läs mer Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Av: Pirjo Lahdenperä. Utökad medvetenhet och kunskaper om mångfald behöver inte nödvändigtvis leda till att verksamhetens förändras. Praktiken är mycket svårare  "Interkulturellt ledarskap : förändring i mångfald" von 0.000000e+0n · Book (Bog). Auf svensk.

häftad, 2008.

Mångfaldens värde, sett ur sju högskoleledares perspektiv

Studentlitteratur; 2010 - Möten i mångfaldens skola - interkulturella arbetsformer och  Interkulturell pedagogik ochinterkulturellt ledarskapUmeå,Skolutveckling Interkulturellt ledarskap -förändring i mångfald, Lund: Studentlitteratur.• Lahdenperä  Interkulturellt ledarskap: - förändring i mångfald2008 (uppl. 1:1)Bok Mångfald, jämlikhet och jämställhet - interkulturellt lärande och integration2011Ingår i:  Title, Interkulturellt ledarskap : förändring i mångfald / Pirjo Lahdenperä ill. Subject, Mångfald i skolan · Skolledning -- Sverige · Rektorer -- Sverige. Classmark  Interkulturellt ledarskap - förändring i mångfald (Lahdenperä, 2012).

Interkulturellt ledarskap   förändring i mångfald

Interkulturellt ledarskap : förändring i mångfald Mobiböcker för Fria

Av: Pirjo Lahdenperä. Utökad medvetenhet och kunskaper om mångfald behöver inte nödvändigtvis leda till att verksamhetens förändras. Praktiken är mycket svårare  "Interkulturellt ledarskap : förändring i mångfald" von 0.000000e+0n · Book (Bog). Auf svensk.

Finns i lager, 306 kr. Läs mer Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Av: Pirjo Lahdenperä.
Skal

Interkulturellt ledarskap   förändring i mångfald

• på ett självständigt sätt analysera och problematisera ledarskap och mångfald i relation • Henning, R. Holmberg, I. 2003, Offentligt ledarskap – om förändring, förnyelse och nya ledarideal • Lahdenperä, P., Interkulturellt ledarskap: förändring i mångfald, Studentlitteratur, Lund. • Wallenberg, J — förändring — utveckling av ledarskap — utveckling av medarbetarskap — självledarskap — liv — karriär Vid samtal med våra kunder och intressenter om vad som kan ingå i framtidens ledarskap har möjligheten väckts hur det mångkulturella ledarskapet ser ut.

Interkulturellt ledarskap - för framgång genom mångfald.
Dinosaurier taggar

Interkulturellt ledarskap   förändring i mångfald 1999 i wanna 121 with you
vader lund 14 dagar
unicare varnamo
design malmo
drake bankruptcy
billan 0 kontant
nordisk ungdom attackerar en demonstration för asylrätt

Så leder du en mångkulturell organisation World Trade

Årets viktigaste konferens om inkluderande ledarskap och mångfald inom offentlig sektor. Säkra din plats idag! av mångfald • kritiskt granska, problematisera, analysera och sammanställa forskning, professionell expertis och andra aktörers erfarenheter av ledarskap i organisationer som präglas av mångfald • på ett självständigt sätt analysera och problematisera ledarskap och mångfald i relation till relevanta teoretiska perspektiv - problematisera ledarskapets funktion och betydelse i organisationer - problematisera ledarskap utifrån kultur-, mångfalds- och genusperspektiv - uppvisa grundläggande kunskap om enkät som datainsamlingsmetod Färdighet och förmåga - visa förmåga att söka, samla, värdera och granska forskning om ledarskap Interkulturell pedagogik.


Orosanmälan skurups kommun
swedbank net worth

Pirjo Lahdenperä av Interkulturellt ledarskap : förändring i mångfald

Konstruktionen av före Behandlar gränsöverskridande och inkluderande ledarskap - interkulturellt ledarskap - med utgångspunkt i forskning om rektorers arbete i mångkulturella skolor. Konstruktionen av förebilder och betydelsen av … Skolledarskap i mångfald tar sin utgångspunkt i det interkulturella perspektivet och diskuterar dess implikationer för skolledning och skolutveckling i praktiken.