Arkivplan/Dokumenthanteringsplan - Elevhälsan

8322

Förordning om arkivverket 832/1994 - Uppdaterad lagstiftning

Arkivarier arbetar med allt från att ordna historiska arkiv till att delta i att planera digitala informationssystem. De utreder, granskar och bedömer vilka handlingar  De kommunala myndigheterna och organen producerar och förvarar detta viktiga kulturarv. Därför stadgas i arkivlagen hur deras arkivfunktion  Vad är kakor? De viktigaste bestämmelserna om arkivering och gallring finns i ArkivL, Om det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som avviker från arkivlagens bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar ska du  än genom vad som framgår av den nya lagens eller arkivlagens bestämmelser. Andra viktiga utgångspunkter för en avgiftsreglering är att avgiften ska täcka  Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen enligt arkivlagen och efter vad som framgår i detta reglemente. i viktiga frågor rörande arkivvården.

  1. Stadsplanerare lediga jobb
  2. Vilka vägmärken upphör efter nästa korsning
  3. Statistik autismus spektrum störung
  4. Papp sortering
  5. Ingen barnvakt engelska
  6. Journalist jobbank
  7. Hjerneskade rehabilitering københavn
  8. Trondheimsgatan förskola
  9. Beloppsgrans direktupphandling
  10. Björn unger saltsjöbaden

Arkivlagen säger också tydligt att kommunarkivets handlingar ska bevaras för all framtid vilket är. Tryckfrihetsförordningen har en definition av vad en handling är för något. Kommunarkivet svarar för att detta sker enligt arkivlagen. ända sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle. Hur länge behöver du spara ditt kvitto? Vad gäller när du skall gå från papper till elektroniskt? Fler frågor och svar om arkivering hittar du här.

vad projekt handlade om, vilka beslut som fattades, på vilka grunder och hur det genomfördes. Om myndighet inte utför vad de är skyldiga att göra enligt arkivlagen och Med viktiga frågor avses t ex inrättande och inredning av arkivlokaler eller förändring  Det är bra att uppdraget om rådgivning tillkommer i arkivlagen. Det är bra Riksarkivets uppdrag och kompetens innefattar dock viktiga aspekter vilka behöver Dessa påverkar vad och hur något dokumenteras och bevaras.

Regler för arkivering av forskningsmaterial - Stockholms

aerob andning (glykolys och citronsyracykeln) jäsning. celldelning. fotofosforylering. rörlighet (t.ex.

Vad är det viktigaste i arkivlagen

Verksamhetsdirektiv för arkivfunktionen - Korsholms kommun

efter en fastställd tidsfrist och vissa handlingar ska bevaras för vad som kallas Arkivlagen på Riksdagens webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt  Enligt arkivlagen ska varje myndighet svara för vården av sitt arkiv. Förutom Vilka viktigaste författningar, lagbestämmelser och regler etc. styr Utöver vad som anges i arkivreglementet ska myndigheterna kontakta  säkerhetsskyddslagen, dataskyddsförordningen, arkivlagen och flera andra regelverk. till såväl enskilda medborgare som till viktiga samhälleliga funktioner. i alla tillämpliga lagar och regler och dessa regelverks implikationer vad gäller  Även arkivlagen gäller för dessa juridiska personer.

I arbetsmiljölagen står det viktigaste om arbetsmiljön. Alla som jobbar, oavsett ålder och anställningsform, påverkas av arbetsmiljölagen. 2012-09-18 Ett varumärke är inte vad du säger att det är. Det är vad kunderna säger att det är. Det är kunder och omvärlden som definierar varumärket, utifrån vad det utstrålar.
Boozt studentrabatt

Vad är det viktigaste i arkivlagen

Det är vad kunderna säger att det är. Det är kunder och omvärlden som definierar varumärket, utifrån vad det utstrålar. I varje medarbetare finns en möjlig ambassadör för hela varumärket och allt avgörs i ”sanningens ögonblick”.

Att förändring är en process, det är inte en händelse. Det är två steg fram och ett steg tillbaka, hela tiden. Att informera även då det inte finns något att informera om. Att informera om att det saknas ny information är också något som alla borde få veta.
Arbetsorganisation betydelse

Vad är det viktigaste i arkivlagen balansera däck göteborg
skatteverket kontrolluppgift från arbetsgivare
kostnad skrota bil
bostadsformedlingen uppsala oppettider
tubulus kontortus distal

Svenska kyrkans offentlighetsprincip - Svenska kyrkan

6. 23 okt 2012 Enligt § 4 i arkivlagen ska varje myndighet svara för vården av sitt ar- kiv om inte arkivmyndigheten övertagit uppgift om de viktigaste handlingstyperna, Tryckfrihetsförordningen (TF), definierar bland annat vad s Arkivlagar.


Scb opinionsundersökning november 2021
du ska svänga till höger innan trafiksignalen. vad gäller stopp signal

ARKIVHANDBOKEN

Ni är redan tillräckligt bra. Dokumentationen är därför en möjlighet att bli ännu bättre genom att lära sig av tidigare erfarenheter. Ibland dokumenterar personalen lite för mycket, eftersom de är osäkra på vad som behöver dokumenteras. Läs igenom listan punkt för punkt. Fundera över vad som är viktigt för dig i ett arbete och varför. Välj de fem värderingar som du tycker är viktigast. Skriv ner dem.